Dr. Molnár Bertold

Bemutatkozás

2002-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán, 2004-ben tettem le a Fog- és szájbetegségek szakvizsgát a Fogpótlástani Klinikán töltött rezidens éveim után.
2015-ben pedig a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát.
2004 óta dolgozom saját praxisban, ami mellett részt vettem külföldi páciensek és egy parodontológiai rendelő konzerválófogászati és fog-, illetve implantátum-fogpótlástani eseteinek az ellátásában, hogy minél jobban elsajátíthassam a különböző diszciplínák szemléleteit.
2012-2020. között tömés-, lenyomat- és ragasztási technikákat oktattam a 3M céggel közös kurzusokon.
2015-ben kezdtem el foglalkozni a backword planning technikával, amely során az implantációt a fogpótlások tervei alapján guide sablon megtervezésével (coDiagnostix és R2Gate) és segítségével végezzük. Ezek az új digitális technikák alkalmasak továbbá gyökércsúcs rezekciós sebészi és gyökérkezelések segítésére készülő sablonok elkészítésére is.
Az elmúlt 20 év szakmai tapasztalatai alapján a kedvenc területeim a speciális töméstechnikák, a tökéletesen esztétikus koronák, héjak és az implantátumokra építkező fogpótlások elkészítése.
Nagy figyelmet fordítok a fájdalommentes kezelésre és a precizitásra.