Vår historie
ETABLERINGEN AV MAGIC DENTAL

Vi har åpnet vår klinikk i 2021 for å tilby profesjonell og skreddesydd tannbehandling til våre pasienter i et hyggelig og teknisk moderne miljø, med meget godt utdannede tannleger og munnkirurger, tannpleiere og assistenter som alle elsker yrket sitt.

At teamet vårt består av tillitsfulle eksperter som etablerer god kontakt med pasientene sine er av ytterste viktighet for oss. For å sikre dette, våre legene og medarbeidere far tilgang til regelmessig tannlegeopplæring og faglige konferanser ved bruk av det mest moderne diagnoseutstyr.